A A A

Strona główna

 

 

 

 

 • ...po kanonizacji:

  "Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy, ponieważ jest to dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia..."

  Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 11


  "Wydaje mi się, że moim przeznaczeniem jest spędzić życie w świetle promieniejącym z tabernakulum i że w Sercu Jezusa mam znaleźć rozwiązanie wszystkich moich trudności"

  Jan XXIII, Dziennik duszy


 • "Odwaga w niebezpieczeństwie..."

  Stanisława Leszczyńska może być uznana za patronkę położnych i rodzących matek...

  Na bezwzględny rozkaz obozowego lekarza w Oświęcimiu, aby uśmiercała wszystkie dzieci natychmiast po ich narodzeniu, odpowiedziała krótko i stanowczo: Nie, nigdy! Nie wolno zabijać dzieci!

   


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 7zł
  ISBN: 978-83-64940-00-2
  format: 110x160mm
  ilość stron: 106
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • Pan Jezus z sokólskiej kolegiaty. Prawdziwa opowieść nie tylko dla dzieci

  Lecz wiara nasza często tak słaba,
  Że Pan Bóg znaki specjalne daje,
  by ją ożywić, umocnić, wesprzeć -
  Niemal widoczny dla nas się staje...


  autor: Maria Metecka
  cena: 12zł
  ISBN: 978-83-61676-96-6
  format: 168x240mm
  ilość stron: 32
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Człowiek dla którego modlitwa była oddechem. Błogosławiony a wkrótce święty papież Jan XXIII"

  To w czasie jego pontyfikatu świat wśród rozłamów i niechęci odkrył na nowo, że istnieje także dobro...


   

  autor: Teresa Jankowska
  cena: 11zł
  ISBN: 978-83-61676-91-1
  format: 110x160mm
  ilość stron: 176
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Takimi bądźcie"

  Czytać tę książkę to jak przekraczać próg świętego miejsca. To testament, skarbnica mądrości, drogowskazów, ojcowskich rad bł. Józefa Allamano, założyciela dwóch misyjnych zgromadzeń Matki Bożej Pocieszenia (Missionary della Consolata), dla którego misjonarz ma być najpierw człowiekiem życia wewnętrznego, świętym rozmiłowanym w Eucharystii.


  autor: Bł. Józef Allamano
  cena: 22zł
  ISBN: 978-83-61859-13-0
  format: 14,5cm x 21,5 cm
  ilość stron: 164
  rodzaj okładki: oprawa miękka
  wydawnictwo: Missio-Polonia

 • Bł. Jan Paweł II "Nie ustawajcie w modlitwie"

  O tym niewielkim modlitewniku zredagowanym przez ks. Adama Kaczora Kard. Stanisław Dziwisz napisał: "Niniejsza publikacja na pewno pomoże wielu ludziom wejść w krąg Bożego planu zbawiania"

 • "Rozważania o wierze" Wydanie jubileuszowe

  "...to głęboka nauka życia wewnętrznego. Najlepszy podręcznik na Rok Wiary" s.prof. dr hab. Zofia Zdybicka USJK


  ISBN 978-83-7797-142-0I

 • "Rozumienie chrześcijaństwa w badaniach ks. Tadeusza Dajczera w kontekście fenomenologii religii"

  Pierwsza w Polsce monografia ukazująca oryginalny i niezwykle cenny wkład ks. prof. Tadeusza Dajczera w teorię i badania religioznawcze w obszarze fenomenologii religii, przygotowana przez jego ucznia i kontynuatora jego myśli naukowej.


  autor: ks. Rafał Markowski
  cena: 25zł
  ISBN: 978-83-7821-066-5
  format: 145x235mm
  ilość stron: 406
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Pasja wiary i Eucharystii. O dziełach i osobie ks. prof. Tadeusza Dajczera"

  Na publikację składa się 26 świadectw i wywiadów z biskupami, księżmi, profesorami, osobami duchownymi i świeckimi, uczniami ks. Profesora i swiadkami Jego życia, odbiorcami dzieł duchowych i naukowych. W zamieszczonym na wstępie wywiadzie z ks. biskupem Andrzejem Siemieniewskim czytamy: "Jeśli owoc czyichś książek, modlitw, spotkań przemienia życie dziesiątków tysięcy ludzi, to jest za co Panu Bogu dziękować..."


 • Teresa Jankowska "Szli do nieba szlakiem wiary"

  To zbiór myśli, rozważań notatek... zakochanych w Bogu.