A A A

"Czy został świętym? Polityk Dag Hammarskjöld"

ISBN 978-83-61676-67-6
Jedna z myśli Daga: "Wszyscy ludzie są równi, jako dzieci Boże, i że obcując z nimi, należy ich traktować jak swych panów - ze względu na Boga".