A A A

"Czy został świętym? Polityk Dag Hammarskjöld" Teresa Jankowska

"...wszyscy ludzie są równi, jako dzieci Boże, i że obcując z nimi, należy ich traktować jak swych panów - ze względu na Boga..." - to jeden z fragmentów "Drogowskazów" - dziennika Daga, polityka, sektetarza Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego życie jest autentycznym świadectwem życia wiarą.