A A A

"Eucharystyczne wydarzenie w Sokółce. Historia i owoce"

 

Nowy Informator o eucharystycznym wydarzeniu w Sokółce, poszerzony o przykłady otrzymanych łask związanych z modlitwą przed cząstką Ciała Pańskiego w kościele św. Antoniego w Sokółce. Wydany za  pozwoleniem Kurii Metropolitalnej Białostockiej.