A A A

"Katolik polityk. Ksiądz Piotr Skarga" Teresa Jankowska

 


Nie jest przypadkiem, że w trudnych czasach, jakie przeżywa teraz nasza Ojczyzna, przypomniano sobie wielkiego człowieka, bardzo zasłużonego dla naszego Narodu, ogłaszając Rok ks. Piotra Skargi. W 400-lecie jego śmierci warto przypomnieć sobie świetlaną postać tego niezwykłego kapłana- patrioty.