A A A

"Kim był? Powstańcem, malarzem... święty brat Albert Adam Chmielowski"

Mówi się o nim, że jest polskim Franciszkiem z Asyżu... Pełen prostoty, ewagelicznej radości i wrażliwości na ludzką biedę. Pisał w swoich notatkach: "Za wszystko, nawet za najcięższe utrapienia dziękować..."