A A A

"Myśli Wielkiego Człowieka sługi Bożego księdza kardynała..."

"Bóg rządzi człowiekiem. dlatego jestem kapłanem i pasterzem waszym. I nawet gdybym nie chciał, muszę ulec przed potężną wolą Boga!"