A A A

"Nasz dobry ojciec. Sługa Boży ksiądz Prymas Stefan Wyszyński"

Stojąc w katedrze mówi: Nie jestem politykiem ani dyplomatą, nie jestem działaczem ani reformatorem. Ale jestem ojcem waszym duchowym, Pasterzem i Biskupem dusz waszych.