A A A

"Niezłomny w przeciwnościach. Błogosławiony Ojciec..."

Przeszło trzysta lat temu założył pierwszy polski zakon męski ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Droga do powstania nowej rodziny zakonnej była pełna przeciwności i cierpień. Dlatego mawiał: "Eucharystia jest najpotężniejszym orężem przeciw wszelkiej pokusie". To u niego szukał pomocy duchowej król Jan III Sobieski przed bitwą pod Wiedniem.