A A A

"Powstańczy szlak do nieba sługi Bożego Romualda Traugutta"

Romuald Traugutt był człowiekiem pokoju, który likwidował wszelkie nieporozumienia i rozdźwięki... Doskonale wiedział, że tylko jedność może umozliwić trudne działania o odzyskanie niepodległosci.