A A A

"Rozumienie chrześcijaństwa w badaniach ks. Tadeusza Dajczera w kontekście fenomenologii religii"

Po latach badań nad religiami pozachrześcijańskimi oraz w kontekście pojawiających się w obszarze religioznawstwa tendencji relatywizujących systemy religijne, ks. prof. Tadeusz Dajczer podjął problematykę oryginalności chrześcijaństwa wobec innych religii świata. Owe tendencje relatywizujące, zmierzające do pokonywania pluralizmu religijnego poprzez tworzenie swoistej „nad-religii”, uznał za wysoce niebezpieczne. Dostrzegał pilną potrzebę badań religioznawczych, które poszukiwałyby specyfiki i oryginalności poszczególnych religii świata. Zakres jego badań naukowych miał jednak swoje szczególne i osobiste ograniczenie, bowiem obok nauki jego pasją była posługa kapłańska względem ludzi autentycznie poszukujących Boga. Na pewnym etapie swojego życia postanowił ograniczyć prace badawcze, pozostawiając dalsze poszukiwania następnym pokoleniom.

Autor monografii podjął pierwszą w Polsce próbę całościowego ujęcia i prezentacji fenomenologicznych badań ks. prof. Tadeusza Dajczera nad zjawiskiem religii oraz rozwinął i uzupełnił niektóre aspekty jego myśli naukowej.