A A A

"Świadectwa łask"

 


Jakie jest przesłanie tego miejsca ciszy i kontemplacji? W dwunastu świadectwach osoby nawiedzające sokólską Kolegiatę opowiadają o swoim spotkaniu z Jezusem Eucharystycznym, o doznanych tam nawróceniach na duszy, czy na ciele, o swojej modlitwie w obliczu znaku Serca Jezusa konającego.