A A A

"Trudny kawałek życia"

 


To prawdziwy skarb - pamiętnik Autora pisany w czasie Jego pobytu w seminarium i w pierwszych latach kapłaństwa. Choć to zapiski nieliczne, jednak w swojej głębi pozwalające dotknąć tajemnicy początków drogi duchowej kapłana, którego dalsze lata życia będą całkowicie ukierunkowane na świętość i przepełnione ojcowską służbą tysiącom ludzi pragnących żyć głębią wiary w życiu codziennym.

Lektura Trudnego kawałka życia przekonuje, że istotą drogi duchowej Ks. Profesora był już od zarania całkowity wybór Boga, oddanie się Mu bez reszty i szczególne umiłowanie Eucharystii. Przewodniczką i Ukochaną Mamą - jak sam Ją nazywa - była Mu zawsze Maryja Niepokalana. Owoce tak gorliwie rozpoczętej drogi życia wewnętrznego znalazły swoje odbicie najpierw w Rozważaniach o wierze Księdza Profesora (światowym bestselerze mającym 28 wydań w Polsce i 102 na całym świecie), a następnie w książkach eucharystycznych - sześciu wyjątkowych przewodnikach po autentycznym życiu wewnętrznym, ukierunkowanym na głębsze umiłowanie Jezusa Eucharystycznego. To w nich Trudny kawałek życia znajduje swoje odbicie i zakończenie, i pełnię.