A A A

"Tylko Bóg wystarcza. Sługa Boża Marta Robin"

Będąc długie lata unieruchomiona postępującym paraliżem promieniuje wiarą, nadzieją i miłością... nie opuszczając swojego pokoju. Żarliwie modli się: "Maryjo, moja kochana Matko, Ty sama oddaj mnie Jezusowi! Ty sama ofiaruj Bogu tę maleńką hostię..."