A A A

"Wokół błogosławionego - świętego Bogumiła"

We wstępie bp W. Mering napisał: "Diecezja Włocławska cieszy się, że Święty, tak mocno z nią związany, doczekał się kolejnej monografii! Jest ona bowiem nie tylko źródłem solidnej wiedzy o św. Bogumile, ale idealnie wpisuje się w obchodzony w Kościele Powszechnym Rok Wiary!"