A A A

"Wymodlona świętość. Święty Augustyn".

Czy nie doświadczamy braku wiary modląc się o swoich najbliższych? Szczególny podziw budzi wytrwałość matki przyszłego Doktora Kościoła, św. Augustyna. Książka opisuje zmagania przyszłego wielkiego świętego i myśliciela. Ubogacona została fragmentami Wyznań św. Augustyna.