A A A

"Zadowolony ze wszystkiego zwyczajny zakonnik i święty. Sługa Boży ojciec Bernard Kryszkiweicz"

Umiłowanie Boga, Ukrzyżowanego Jezusa i Matki Najświętszej łączyło się u niego z ogromnym umiłowaniem ludzi... Trawiony ogniem tej miłości zgasł nieoczekiwanie, w okresie szczytowego nasilenia działalności, licząc zaledwie trzydzieści lat.