A A A

"Zdumiewająca bliskość" Audiobook

 


Książka jest wyjątkowym komentarzem do Encykliki Benedykta XVI: Deus Caritas est. […] Nie unika trudnych pytań, ale szukając odpowiedzi pozostaje hymnem na cześć niestrudzonej miłości Boga bliskiego człowiekowi. Autor przeżywa ją jako zdumiewającą bliskość Boga Miłości w Najświętszej Eucharystii. […] Dziękujemy za jego serdeczny optymizm, za wiarę w człowieka, że każdy z nas może być lepszy, ba, może być święty, wystarczy odkryć Miłość…

Abp Józef Michalik

Druga pozycja serii "Rozważania o Eucharystii" ks. Tadeusza Dajczer
Czyta HALINA ŁABONARSKA