A A A

Człowiek rad ewangelicznych – Piotr Jerzy Frassati

 


Życie Piotra Jerzego Frassatiego, nazwanego przez kard. Karola Wojtyłę „człowiekiem ośmiu błogosławieństw”, wyraźnie pokazuje, że człowiek świecki, pozostający w świecie, nie jest pozbawiony możliwości życia trzema radami ewangelicznymi i uświęcenia się na ich drodze. Czystość, ubóstwo i posłuszeństwo Piotr Jerzy zrealizował w pełni. Warto przyjrzeć się, jak się to stało w życiu błogosławionego świeckiego.