A A A

Droga na Górę Karmel błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego

 


Jaka była, trwająca niecałe 24 lata, droga do zjednoczenia z Bogiem Piotra Jerzego Frassatiego? Była z pewnością nietypową wspinaczką na Górę Karmel, trwającą aż po ostatni jego dzień. Ten „opętany Bogiem” młodzieniec cieszył się życiem, a jednocześnie był oderwany od wszystkiego, co nie jest Bogiem i bezkompromisowy w sprawach Bożych.