A A A

Gotowi na wszystko. Poznańska piątka salezjańska

 


Czesław Jóźwiak, Edward Kazimierski, Franciszek Kęsy, Edward Klinik, Jarogniew Wojciechowski to działający w konspiracji młodzi wychowankowie Salezjańskiego Oratorium w Poznaniu, mający nie więcej niż 23 lata, zgilotynowani przez gestapo. Reprezentanci najbardziej ideowej młodzieży o gorącym pragnieniu ofiarnej służby Ojczyźnie we wszelkich możliwych obszarach życia, w imię Boga.