A A A

Ksiądz Profesor Tadeusz Dajczer

Ksiądz Profesor Tadeusz Dajczer, urodzony 10 sierpnia 1931 roku, był kapłanem Archidiecezji Warszawskiej wyświęconym 7 sierpnia 1955 roku przez ks. biskupa Wacława Majewskiego. Ukończył Wydział Teologiczny w Warszawie. W latach 1966-1972 studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie, gdzie uzyskał stopień doktora. Habilitował się w roku 1981, a tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk teologicznych otrzymał trzynaście lat później. W latach 1973-2001 pracował na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (przekształconej w 1999 roku w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), gdzie był pierwszym kierownikiem Katedry Fenomenologii Religii na Wydziale Teologicznym tej Uczelni. Był wysoko ocenianym przez władze Uczelni wykładowcą, wielce szanowanym przez młodzież akademicką.

Ksiądz Profesor był poszukiwanym, niezwykle cenionym  kierownikiem duchowym. Już w wieku kilkunastu lat odczytał swoje powołanie do życia wewnętrznego. W latach seminaryjnych zrodziła się jego głęboka więź z Matką Bożą. Sprawiało mu radość, gdy spotykał osoby zainteresowane życiem wewnętrznym, o którym im mówił i z którymi prowadził głębokie dyskusje zarażając je swoją pasją. W roku 1972, po jego powrocie z Rzymu powstało pierwsze prowadzone przez niego koło życia wewnętrznego. Od roku 1975, po głębokim doświadczeniu wewnętrznym dotyczącym wiary, jeszcze intensywniej angażował się w tworzenie i prowadzenie tego typu grup. Jedną z nich prowadził przy parafii Najświętszego Zbawiciela. W roku 1983 przeszła ona wraz z nim do parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, gdzie, między innymi, podjęła się opieki nad chorymi. Tutaj przyjęła ona nazwę Ecclesia. Myślano w niej o tym, że kiedyś z jej członków powstaną instytut żeński i instytut małżeństw.
W 1985 roku wyłonił się spośród jej członków Ruch Rodzin Nazaretańskich jako owoc wieloletnich poszukiwań duchowych i posługi duszpasterskiej Księdza Profesora.
Jesienią 1995 roku poważnie zachorował. Ograniczyło to bardzo jego możliwości fizyczne i wyłączyło z działalności publicznej, do tego stopnia, że otrzymał pisemne pozwolenie Kurii Metropolitalnej Warszawskiej na sprawowanie Mszy świętej u siebie w mieszkaniu zamiast w kościele.
Był autorem wielu znakomitych publikacji naukowych i z dziedziny życia duchowego. W roku 1992 wydał światowy bestseller w dziedzinie duchowości – Rozważania o wierze. Z zagadnień teologii duchowości, którego łączny nakład w Polsce przekroczył 170 000 egz. (ponad 25 wydań), a w innych krajach świata ponad 140 000 (ok. 80 wydań w 28 językach, w 35 krajach).

Oblicze Autora oddają najpełniej Rozważania o Eucharystii – seria sześciu książek wydanych przez Wydawnictwo  FIDEI (Tajemnica wiary, Zdumiewająca bliskość, Przymnóż nam wiary, Sakrament obecności, Mocą wiary oraz Nieodkryty Dar). Poszczególne książki poprzedzają wymowne wprowadzenia kard. Stanisława Dziwisza, abp. Józefa Michalika, abp. Alfonsa Nossola oraz bp. Wacława Depo.

Ksiądz Profesor był wybitnym religioznawcą, jednak swoje życie kapłańskie poświęcił całkowicie szerzeniu czci Chrystusa Eucharystycznego i żarliwej trosce o głębsze Jego umiłowanie. Świadczą o tym wspomniane wyżej książki, wydane w ciągu ostatnich lat życia, wprowadzające w pogłębione życie wiarą i Eucharystią. Rozchodzą się one w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy zdobywając uznanie hierarchów, czego wyrazem są listy i wypowiedzi trafiające do Wydawnictwa FIDEI. Szybko też postępują tłumaczenia tych bestsellerów na języki obce.
Po ich opublikowaniu Ksiądz Profesor mówił: „Nie byłoby książek eucharystycznych, gdyby przedtem nie było Ruchu Rodzin Nazaretańskich. (…) Patrząc z perspektywy czasu widać, że moja natura potrzebowała pewnego środowiska, w którym by się coś tworzyło… Dlatego Ruch był potrzebny. Nie tylko jako (…) [oczyszczenie], ale w sposób pozytywny – jako konieczność, aby powstały książki eucharystyczne.”
Ksiądz Profesor zmarł  po długiej chorobie 8 września 2009 roku, w święto Narodzenia Matki Bożej. Został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu pruszkowskim 15 września tegoż roku, we Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej.