A A A

Myśli Bożego szaleńca, błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego

 


Wybór myśli Piotra Jerzego Frassatiego i świadectw osób, z których większość bezpośrednio stykała się z Błogosławionym. Ukazują one realizowany przez niego nowy wzór świętości. Można być normalnym człowiekiem, żyjącym w świecie, a jednocześnie świętym. Ta książka może być pomocą w pójściu tą samą drogą.