A A A

Nowości

 • "Chciała zanieść Ewangelię całemu światu. Święta matka Urszula Ledóchowska"

 • "Człowiek dla którego modlitwa była oddechem. Błogosławiony a wkrótce święty papież Jan XXIII"

  To w czasie jego pontyfikatu świat wśród rozłamów i niechęci odkrył, że istnieje także dobro...


   

  autor: Teresa Jankowska
  cena: 11zł
  ISBN: 978-83-61676-91-1
  format: 110x160mm
  ilość stron: 176
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Odwaga w niebezpieczeństwie..."

  Stanisława Leszczyńska może być uznana za patronkę położnych i rodzących matek...

  Na bezwzględny rozkaz obozowego lekarza w Oświęcimiu, aby uśmiercała wszystkie dzieci natychmiast po ich narodzeniu, odpowiedziała krótko i stanowczo: Nie, nigdy! Nie wolno zabijać dzieci!

   


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 7zł
  ISBN: 978-83-64940-00-2
  format: 110x160mm
  ilość stron: 106
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Pasja wiary i Eucharystii. O dziełach i osobie ks. prof. Tadeusza Dajczera"

  Na publikację składa się 26 świadectw i wywiadów z biskupami, księżmi, profesorami, osobami duchownymi i świeckimi, uczniami ks. Profesora i swiadkami Jego życia, odbiorcami dzieł duchowych i naukowych. W zamieszczonym na wstępie wywiadzie z ks. biskupem Andrzejem Siemieniewskim czytamy: "Jeśli owoc czyichś książek, modlitw, spotkań przemienia życie dziesiątków tysięcy ludzi, to jest za co Panu Bogu dziękować..."


  cena: 28zł
  ISBN: 978-83-61676-85-0
  format: 145x210mm
  ilość stron: 308
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Rozumienie chrześcijaństwa w badaniach ks. Tadeusza Dajczera w kontekście fenomenologii religii"

  Pierwsza w Polsce monografia ukazująca oryginalny i niezwykle cenny wkład ks. prof. Tadeusza Dajczera w teorię i badania religioznawcze w obszarze fenomenologii religii, przygotowana przez jego ucznia i kontynuatora jego myśli naukowej.


  autor: ks. Rafał Markowski
  cena: 28zł
  ISBN: 978-83-61676-85-0
  format: 145x210mm
  ilość stron: 308
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Uczony czy cudotwórca? Święty Antoni Padewski"

  Oby święty Antoni znalazł dla nas przede wszystkim wiarę, a dopiero później położone gdzieś okulary...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 10zł
  ISBN: 978-83-61676-90-4
  format: 110x160mm
  ilość stron: 120
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Zadowolony ze wszystkiego zwyczajny zakonnik i święty. Sługa Boży ojciec Bernard Kryszkiewicz"

  Umiłowanie Boga, Ukrzyżowanego Jezusa i Matki Najświętszej łączyło się u niego z ogromnym umiłowaniem ludzi...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 8zł
  ISBN: 978-83-64940-02-6
  format: 110x160mm
  ilość stron: 130
  rodzaj okładki: oprawa miękka

   

   

 • "Świadectwa łask"

  Jakie jest przesłanie tego miejsca ciszy i kontemplacji? W dwunastu świadectwach osoby nawiedzające sokólską Kolegiatę opowiadają o swoim spotkaniu z Jezusem Eucharystycznym...

 • "Najwyższy szacunek dla życia. Sługa miłości Albert Schweitzer"

  W swoich notatkach zapisał: "Poznawaj innych jedynie, byś pomóc mógł człowiekowi w czas jego zagubienia, upadku znów wyprostowac się i odnaleźć..."


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 7zł
  ISBN: 978-83-61676-86-7
  format: 110x160mm
  ilość stron: 96
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Powstańczy szlak do nieba sługi Bożego Romualda Traugutta"

  Romuald Traugutt był człowiekiem pokoju, który likwidował wszelkie nieporozumienia i rozdźwięki... Doskonale wiedział, że tylko jedność może umozliwić trudne działania o odzyskanie niepodległosci.


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 8zł
  ISBN: 978-83-61676-84-3
  format: 110x160mm
  ilość stron: 134
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Wokół błogosławionego - świętego Bogumiła"

  We wstępie bp W. Mering napisał: "Diecezja Włocławska cieszy się, że Święty, tak mocno z nią związany, doczekał się kolejnej monografii! Jest ona bowiem nie tylko źródłem solidnej wiedzy o św. Bogumile..."


  autor: Adam Zdzisław Józefowicz
  cena: 28zł
  ISBN: 978-83-61676-79-9
  format: 160x235mm
  ilość stron: 182
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Eucharystyczne wydarzenie w Sokółce. Historia i owoce"

  Nowy Informator o eucharystycznym wydarzeniu w Sokółce, poszerzony o przykłady...


  autor: ks. Stanisław Gniedziejko
  cena: 7zł
  ISBN: 978-83-61676-56-0
  format: 150x215mm
  ilość stron: 40
  rodzaj okładki: oprawa miękka

   

 • "Szli do nieba szlakiem wiary"

   


  Książka opublikowana w związku z zapowiedzianym przez Benedykta XVI Rokiem Wiary (11.10.2012 – 24.11.2013). Zawiera wybrane myśli świętych, błogosławionych i sług Bożych pomagające zobaczyć, w jaki sposób współpracowali oni z darem wiary w ich drodze do jedynie ważnego Celu.

   

   

 • "Droga Eucharystii świętego Piotra Juliana Eymarda" Teresa Jankowska

  "Pomimo mojej niegodności powołał mnie Bóg do Jego Eucharystycznej służby..."


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 8zł
  ISBN: 978-83-61676-68-3
  format: 110x160mm
  ilość stron: 100
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Czy został świętym? Polityk Dag Hammarskjöld" Teresa Jankowska

  "...wszyscy ludzie są równi, jako dzieci Boże, i że obcując z nimi, należy ich traktować jak swych panów - ze względu na Boga..."


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 7zł
  ISBN: 978-83-61676-67-6
  format: 110x160mm
  ilość stron: 70
  rodzaj okładki: oprawa miękka

   

 • "Katolik polityk. Ksiądz Piotr Skarga" Teresa Jankowska

  W 400-lecie jego śmierci warto przypomnieć sobie świetlaną postać tego niezwykłego kapłana- patrioty.


   

  autor: Teresa Jankowska
  cena: 8zł
  ISBN: 978-83-61676-63-8
  format: 110x160mm
  ilość stron: 86
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Myśli Wielkiego Człowieka sługi Bożego księdza kardynała..."

  "Bóg rządzi człowiekiem. dlatego jestem kapłanem i pasterzem waszym..."


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 7zł
  ISBN: 978-83-61676-59-1
  format: 110x160mm
  ilość stron: 62
  rodzaj okładki: oprawa miękka

   

 • Seria audiobook-ów "Rozważania o Eucharystii"

  Wersja dźwiękowa (w formacie audio) sześciu książek-bestsellerów ks. Tadeusza Dajczera z serii Rozważania o Eucharystii...