A A A

O wydawnictwie

 Wydawnictwo FIDEI powstało w listopadzie 2007 roku, aby przez swoją działalność służyć pomnażaniu wiary. Stąd jego nazwa zawierająca dativus łacińskiego słowa fides – wiara. Jest to więc Wydawnictwo dla wiary, dla jej pomnażania.

 

Wydawane przez nas książki łączy wspólny cel: mają służyć pogłębianiu życia wewnętrznego budowanego na wierze i umiłowaniu Eucharystii jako sakramentu wiary. Do książek tych należy seria "Rozważania o Eucharystii" ks. prof. Tadeusza Dajczera – niezwykłego kapłana, kierownika duchowego, wybitnego naukowca i nauczyciela akademickiego – na którą składa się sześć tytułów, obecnie już bestsellerów:

  • Tajemnica wiary,
  • Zdumiewająca bliskość,
  • Przymnóż nam wiary,
  • Sakrament obecności,
  • Mocą wiary
  • Nieodkryty Dar.


Książki te wydaliśmy również w formie audiobooków nagranych przez wybitną współczesną aktorkę Halinę Łabonarską.

Rozprowadzamy też wydania obcojęzyczne światowego bestselleru "Rozważania o wierze" ks. Tadeusza Dajczera. Ponadto wydajemy książki przybliżające postać Autora i jego duchową spuściznę.

W kolejnej serii, "O świętych trochę inaczej", ukazały się naszym nakładem 42 tytuły autorstwa Teresy Jankowskiej, ukazujące drogę do zjednoczenia z Bogiem wybranych postaci świętych i błogosławionych. Jednymi z ostatnich z tych książek są: "Czy został świętym? Polityk Dag Hammarskjöld" o niezwykłej postaci byłego przewodniczącego Organizacji Narodów Zjednoczonych, człowieku głębokiej wiary oraz "Droga Eucharystii świętego Piotra Juliana Eymarda", założyciela Dzieła Eucharystycznego.

 

Szczególnie polecamy również pierwszy w Polsce informator "Eucharystyczne wydarzenie w Sokółce. Historia i owoce" napisany przez miejscowego Proboszcza ks. Stanisława Gniedziejko, opatrzony imprimatur Kurii Białostockiej, przedstawiający szczegółowo historię, wyniki badań naukowych, najważniejsze dotychczasowe wypowiedzi autorytetów Kościoła związane z tym wydarzeniem oraz przebieg Uroczystości przeniesienia Cząstki Ciała Pańskiego do Kaplicy Wystawienia. Miejsce to stało się celem licznych pielgrzymek. Dlaczego? O tym w rozdziałach poświęconych historii i pierwszym duchowym owocom. Wkrótce ukaże się informator w językach angielskim oraz włoskim.