A A A

Od kuglarstwa do opiekuna młodzieży. Święty Jan Bosko

 


Nic nie może go zatrzymać. Biedny, wiejski chłopak dociera swoim uporem do upragnionego kapłaństwa, a potem do realizacji niesamowitego dzieła – opieki nad biedną i zaniedbaną młodzieżą – by w końcu powołać w Kościele nowe zgromadzenie, Salezjanów. Wytrwałość Jana Bosko w dążeniu do Boga i w pracy apostolskiej i dziś może fascynować.