A A A

Święty proboszcz z Ars, Jan Maria Vianney – smakosz..."

 


Jeden z najwspanialszych kapłanów Kościoła Katolickiego, o życiu pełnym ofiary i wyrzeczenia. Czy jednak święty na nasze czasy? Na pewno możliwy dla nas do naśladowania w głębi pokory, czyli życia w prawdzie, umiłowaniu modlitwy przed Najświętszym Sakramentem i w trosce o drugiego człowieka.