A A A

T. Jankowska, seria "O Świętych trochę inaczej"

Cykl książek ukazujących postaci wybranych świętych, błogosławionych i sługi Boże w aspekcie ich życia wewnętrznego, w realizmie ich codzienności przeżywanej z Bogiem. Książki te mogą służyć przezwyciężaniu stereotypów w myśleniu o świętych, dzięki temu, że odkrywają w ich życiu to, co może nam dopomóc zrozumieć własną drogę do Boga.

 • "Człowiek dla którego modlitwa była oddechem. Błogosławiony a wkrótce święty papież Jan XXIII"

  To w czasie jego pontyfikatu świat wśród rozłamów i niechęci odkrył, że istnieje także dobro...


   

  autor: Teresa Jankowska
  cena: 11zł
  ISBN: 978-83-61676-91-1
  format: 110x160mm
  ilość stron: 176
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Najwyższy szacunek dla życia. Sługa miłości Albert Schweitzer"

  W swoich notatkach zapisał: "Poznawaj innych jedynie, byś pomóc mógł człowiekowi w czas jego zagubienia, upadku znów wyprostowac się i odnaleźć..."


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 7zł
  ISBN: 978-83-61676-86-7
  format: 110x160mm
  ilość stron: 96
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Odwaga w niebezpieczeństwie..."

  Stanisława Leszczyńska może być uznana za patronkę położnych i rodzących matek...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 7zł
  ISBN: 978-83-64940-00-2
  format: 110x160mm
  ilość stron: 106
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Powstańczy szlak do nieba sługi Bożego Romualda Traugutta"

  Romuald Traugutt był człowiekiem pokoju, który likwidował wszelkie nieporozumienia i rozdźwięki... Doskonale wiedział, że tylko jedność może umozliwić trudne działania o odzyskanie niepodległosci.


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 8zł
  ISBN: 978-83-61676-84-3
  format: 110x160mm
  ilość stron: 134
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Różaniec według nauki Soboru Watykańskiego II"

  "Może kogos zdziwić, że dokumenty Soboru Watykańskiego II mogą posłużyć jako rozważanie do modlitwy różańcowej..."


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 5zł
  ISBN: 978-83-61676-80-5
  format: 110x160mm
  ilość stron: 62
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Szaleństwo Miłosierdzia Bożego. Nawrócony morderca Jacques Fesch"

  "Wiara, że niedługo spotka się z Jezusem dodaje mu sił..."


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 8zł
  ISBN: 978-83-61676-78-2
  format: 110x160mm
  ilość stron: 88
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Szlak śmiu błogosławieństw bł. Piotra Jerzego Frassatiego"

  O tym młodzieńcu Jan Paweł II pisał: On żył błogosławieństwami Ewangelii.

  autor: Teresa Jankowska
  cena: 7zł
  ISBN: 978-83-61676-73-7
  format: 110x160mm
  ilość stron: 66
  rodzaj okładki: oprawa miękka


 • "Szli przez świat pełni Cudownych Darów Boga"

  Aby zakończyć proces beatyfikacyjny czy kanonizacyjny, potrzebne są cuda. Yo one świadczą o jakimś nadzwyczajnym spotkaniu z Bogiem. Zobaczmy jak wygladało życie niektórych z tych osób.


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 12zł
  ISBN: 978-83-61676-75-1
  format: 110x160mm
  ilość stron: 174
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Tylko Bóg wystarcza. Sługa Boża Marta Robin"

  Będąc długie lata unieruchomiona postępującym paraliżem promieniuje wiarą, nadzieją i miłością... nie opuszczając swojego pokoju. Żarliwie modli się: "Maryjo..."


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 8zł
  ISBN: 978-83-61676-82-9
  format: 110x160mm
  ilość stron: 114
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Uczony czy cudotwórca? Święty Antoni Padewski"

  Oby święty Antoni znalazł dla nas przede wszystkim wiarę, a dopiero później położone gdzieś okulary...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 10zł
  ISBN: 978-83-61676-90-4
  format: 110x160mm
  ilość stron: 120
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Więzień konfesjonału. Święty Bogdan Leopold Mandić"

  "Jak mówił - modlitwa i nauka były dla niego chlebem. Mówił tylko o Bogu i Jego sprawach..."


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 9zł
  ISBN: 978-83-61676-77-5
  format: 110x160mm
  ilość stron: 86
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Zadowolony ze wszystkiego zwyczajny zakonnik i święty. Sługa Boży ojciec Bernard Kryszkiweicz"

  Umiłowanie Boga, Ukrzyżowanego Jezusa i Matki Najświętszej łączyło się u niego z ogromnym umiłowaniem ludzi...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 8zł
  ISBN: 978-83-64940-02-6
  format: 110x160mm
  ilość stron: 130
  rodzaj okładki: oprawa miękka

   

 • "Zanurzona w Najświętszym Sercu Jezusowym. Święta Małgorzata Maria Alacoque"

  W historii Kościoła możemy spotkać takich świadków Chrystusa, którzy znaleźli krótką drogę do Boga. Dotarli wprost do Najświętszego Serca Jezusowego.


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 9zł
  ISBN: 978-83-61676-81-2
  format: 110x160mm
  ilość stron: 102
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • Modlę się ze świętym proboszczem z Ars Janem Marią Vianneyem. Różaniec"

  Wszystko co robił zbudowane było na silnym fundamencie modlitwy...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 6zł
  ISBN: 978-83-61676-72-0
  format: 110x160mm
  ilość stron: 46
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Chciała zanieść Ewangelię całemu światu. Święta matka Urszula Ledóchowska"

  Kiedy się czyta jej biografię ogarnia zdumienie...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 8zł
  ISBN: 978-83-64940-05-7
  format: 110x160mm
  ilość stron: 228
  rodzaj okładki: oprawa miękka

   

   

 • "Droga Eucharystii świętego Piotra Juliana Eymarda"

  Z fragmentów reguły życia: "Pod natchnieniem naszego założyciela, świętego Piotra Juliana Eymarda, tworzymy Kongragację Najświętszego Sakramentu, Instytut Klerykalny z uprawnieniami papieskimi, który składa się z kapłanów, diakonów i braci. Ideałem naszym jest życie przepełnione tajemnicą Eucharystii i wykazywanie jego znaczenia, by Królestwo Boże nadeszło, a chwała Boża objawiła się światu."

  autor: Teresa Jankowska
  cena: 10zł
  ISBN: 978-83-61676-68-3
  format: 110x160mm
  ilość stron: 95
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Czy został świętym? Polityk Dag Hammarskjöld"

   Jedna z myśli Daga: "Wszyscy ludzie są równi, jako dzieci Boże, i że obcując z nimi, należy ich traktować jak swych panów - ze względu na Boga".

  autor: Teresa Jankowska
  cena: 7zł
  ISBN: 978-83-61676-67-6
  format: 110x160mm
  ilość stron: 70
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Kim był? Powstańcem, malarzem... święty brat Albert Adam Chmielowski"

  Mówi się o nim, że jest polskim Franciszkiem z Asyżu... Pełen prostoty, ewagelicznej radości i wrażliwości na ludzką biedę. Pisał w swoich notatkach: "Za wszystko, nawet za najcięższe utrapienia dziękować..."


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 6zł
  ISBN: 978-83-61676-83-6
  format: 110x160mm
  ilość stron: 70
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Wierna Maryi apostołka Cudownego Medalika"

  Bóg pragnie, aby wiele łask, którymi chce nas obdarzać, często było przekazywanych za pośrednictwem Maryi. Katarzyna, mimo że się o to nigdy nie starała, stała się główną odnowicielką nabożeństw Maryjnych popieranych przez Kościół od połowy XIX wieku.


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 8zł
  ISBN: 978-83-61676-66-9
  format: 110x160mm
  ilość stron: 94
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Pomocnik S. Faustyny w szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego..."

   

  W trudnościach, jakie przeżywała Siostra Faustyna potrzebny był ktoś, kto zrozumie jej misję, pomoże ją realizować, będzie wspierał duchowo posłankę Jezusa. To zadanie Bóg powierzył gorliwemu kapłanowi – ks. Michale Sopoćce, którego wkładu w dzieło kultu Miłosierdzia Bożego nie da się przecenić.


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 8zł
  ISBN: 978-83-61676-64-5
  format: 110x160mm
  ilość stron: 112
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Katolik, polityk – ks. Piotr Skarga"

   

  Nie jest przypadkiem, że w trudnych czasach, jakie przeżywa teraz nasza Ojczyzna, przypomniano sobie wielkiego człowieka, bardzo zasłużonego dla naszego Narodu, ogłaszając Rok ks. Piotra Skargi. W 400-lecie jego śmierci warto przypomnieć sobie świetlaną postać tego niezwykłego kapłana- patrioty.


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 7zł
  ISBN: 978-83-61676-63-8
  format: 110x160mm
  ilość stron: 86
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Kochany ojciec młodzieży"

  Książka wydana w stulecie śmierci Błogosławionego, dla którego Bóg był ponad wszystko. Założyciel Zgromadzeń Michalickich, zatroskany w sposób szczególny o wychowanie i duchową formację opuszczonej i zaniedbanej młodzieży.


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 9zł
  ISBN: 978-83-61676-62-1
  format: 110x160mm
  ilość stron: 132
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Szli do nieba szlakiem wiary"

  Książka opublikowana w związku z zapowiedzianym przez Benedykta XVI Rokiem Wiary (11.10.2012 – 24.11.2013). Zawiera wybrane myśli świętych, błogosławionych i sług Bożych pomagające zobaczyć, w jaki sposób współpracowali oni z darem wiary w ich drodze do jedynie ważnego Celu.


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 12zł
  ISBN: 978-83-61676-61-4
  format: 110x160mm
  ilość stron: 190
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Myśli Wielkiego Człowieka sługi Bożego księdza kardynała..."

  "Bóg rządzi człowiekiem. Dlatego jestem kapłanem i pasterzem waszym..."


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 7zł
  ISBN: 978-83-61676-59-1
  format: 110x160mm
  ilość stron: 62
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Dziesięcioletnia widząca z Fatimy. Łucja dos Santos"

  Długie, prawie stuletnie życie Łucji było wielką misją spełnianą tu na ziemi...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 8zł
  ISBN: 978-83-61676-55-3
  format: 110x160mm
  ilość stron: 92
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Dziewięcioletni widzący z Fatimy. Błogosławiony Franciszek Marto"

  Nie słyszał Najświętszej Maryi Panny, ani do Niej nie mógł mówić, ale Ją widział...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 7zł
  ISBN: 978-83-61676-54-6
  format: 110x160mm
  ilość stron: 58
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Siedmioletnia widząca z Fatimy. Błogosławiona Hiacynta Marto"

  Każdą wolną chwilę w przerwach między lekcjami chętnie spędzała w kościele na Adoracji Najświętszego Sakramentu...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 7zł
  ISBN: 978-83-61676-53-9
  format: 110x160mm
  ilość stron: 60
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Człowiek, który umiał przekreślić siebie. Święty Brat Albert..."

  "Oddaję Panu Jezusowi moją duszę i rozum, serce i wszystko, co mam..."


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 9zł
  ISBN: 978-83-61676-51-5
  format: 110x160mm
  ilość stron: 152
  rodzaj okładki: oprawa miękka

   

 • "Nasz dobry ojciec. Sługa Boży ksiądz Prymas Stefan Wyszyński"

  Stojąc w katedrze mówi: Nie jestem politykiem ani dyplomatą, nie jestem działaczem ani reformatorem...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 8zł
  ISBN: 978-83-61676-52-2
  format: 110x160mm
  ilość stron: 103
  rodzaj okładki: oprawa miękka

   

 • "Mądra panna z zapaloną lampą oczekująca Pana..."

  Mając 12 lat dojrzała już do nieba...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 7zł
  ISBN: 978-83-61676-48-5
  format: 110x160mm
  ilość stron: 90
  rodzaj okładki: oprawa miękka

   

 • "Szaleństwo pokory. Błogosławiony arcybiskup Jerzy Matulewicz"

  Daj, Panie, abym w Twoim Kościele był jak ścierka... - modlitwa arcybiskupa Jerzego Matulewicz


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 8zł
  ISBN: 978-83-61676-47-8
  format: 110x160mm
  ilość stron: 94
  rodzaj okładki: oprawa miękka

   

 • "Niezłomny w przeciwnościach. Błogosławiony Ojciec..."

  Przeszło trzysta lat temu założył pierwszy polski zakon męski...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 10zł
  ISBN: 978-83-61676-46-1
  format: 110x160mm
  ilość stron: 134
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Wierność Bogu albo śmierć. Święty Tomasz Morus"

  Św. Tomasz Morus nie poszedł na kompromis...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 9zł
  ISBN: 978-83-61676-45-4
  format: 110x160mm
  ilość stron: 108
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Wymodlona świętość. Święty Augustyn".

  Czy nie doświadczamy braku wiary modląc się o swoich najbliższych? Szczególny podziw budzi wytrwałość matki przyszłego Doktora Kościoła...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 10zł
  ISBN: 978-83-61676-44-7
  format: 110x160mm
  ilość stron: 136
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Zmęczona bogactwami święta Klara z Asyżu"

  W dobie konsumpcji o rozmiarach niespotykanych dotychczas w dziejach ludzkości Autorka przypomina nam o ewangelicznym ideale ubóstwa, zrealizowanym...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 7zł
  ISBN: 978-83-61676-43-0
  format: 110x160mm
  ilość stron: 82
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • "Na pomoc święta Rito"

  Obecnie kult św. Rity prężnie się odradza. To Święta bardzo...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 8zł
  ISBN: 978-83-61676-42-3
  format: 110x160mm
  ilość stron: 108
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • Kajakiem do Rzymu. Błogosławiony Jan Paweł II

  Książka ukazująca w zwięzły, przystępny sposób przebogate życie naszego Umiłowanego Ojca Świętego, wydobywająca charakterystyczne jego rysy...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 10zł
  ISBN: 978-83-61676-39-3
  format: 110x160mm
  ilość stron: 134
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • Kontakt z Umiłowanym świętej Teresy z Lisieux

  Autorka przedstawia syntetycznie i przystępnie sposób rozumienia modlitwy przez św. Teresę z Lisieux...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 8zł
  ISBN: 978-83-61676-41-6
  format: 110x160mm
  ilość stron: 120
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • Niemodne słowo - wyrzeczenie w życiu świętej Teresy z Lisieux

  W czasach, kiedy niechętnie mówi się o wyrzeczeniu, warto przyjrzeć się właśnie pod jego kątem życiu Małej św. Teresy...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 8zł
  ISBN: 978-83-61676-40-9
  format: 110x160mm
  ilość stron: 96
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • Uśmiechnięta świętość. Guy de Larigaudie

  Fascynująca postać młodego, pełnego radości i afirmacji życia skauta francuskiego i podróżnika, modlącego...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 7zł
  ISBN: 978-83-61676-37-9
  format: 110x160mm
  ilość stron: 66
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • Dwie korony świętego Maksymiliana Marii Kolbe

  Chciał zdobyć wszystko, nie tylko koronę czystości i męczeństwa. Przeżył swoje życie w pełni. „Oszalał” dla Niepokalanej i czynił wszystko...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 10zł
  ISBN: 978-83-61676-35-5
  format: 110x160mm
  ilość stron: 132
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • Gotowi na wszystko. Poznańska piątka salezjańska

  Czesław Jóźwiak, Edward Kazimierski, Franciszek Kęsy, Edward Klinik, Jarogniew Wojciechowski to działający w konspiracji młodzi wychowankowie...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 8zł
  ISBN: 978-83-61676-30-0
  format: 110x160mm
  ilość stron: 100
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • Rok liturgiczny z niecodziennym proboszczem Ars, świętym ..."

  W książce tej święty Proboszcz z Ars pomaga nam przeżyć duchowo niedziele, święta i uroczystości roku liturgicznego. Na każdy z tych dni...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 12zł
  ISBN: 978-83-61676-21-8
  format: 110x160mm
  ilość stron: 178
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • Rok liturgiczny z zakochanym w Bogu błogosławionym Piotrem ..."

  Wędrówka z Piotrem Jerzym przez niedziele, święta i uroczystości roku liturgicznego. Fragment czytań mszalnych na każdy z tych dni, połączony...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 14zł
  ISBN: 978-83-61676-20-1
  format: 110x160mm
  ilość stron: 218
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • Święty proboszcz z Ars, Jan Maria Vianney – smakosz..."

  Jeden z najwspanialszych kapłanów Kościoła Katolickiego, o życiu pełnym ofiary i wyrzeczenia. Czy jednak święty na...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 10zł
  ISBN: 978-83-61676-17-1
  format: 110x160mm
  ilość stron: 144
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • Myśli Bożego szaleńca, błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego

  Wybór myśli Piotra Jerzego Frassatiego i świadectw osób, z których większość bezpośrednio stykała się z Błogosławionym. Ukazują one...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 10zł
  ISBN: 978-83-61676-16-4
  format: 110x160mm
  ilość stron: 144
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • Piękno ofiarnej miłości. Sługa Boża matka Małgorzata Bosko

  Dzisiejszy Kościół odczuwa zapotrzebowanie na „żywą” Ewangelię. Apostolstwa świeckich nigdy nie powinno w...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 8zł
  ISBN: 978-83-61676-14-0
  format: 110x160mm
  ilość stron: 108
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • Człowiek rad ewangelicznych – Piotr Jerzy Frassati

  Życie Piotra Jerzego Frassatiego, nazwanego przez kard. Karola Wojtyłę „człowiekiem ośmiu błogosławieństw”, wyraźnie pokazuje, że...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 12zł
  ISBN: 978-83-61676-11-9
  format: 110x160mm
  ilość stron: 182
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • Od kuglarstwa do opiekuna młodzieży. Święty Jan Bosko

  Nic nie może go zatrzymać. Biedny, wiejski chłopak dociera swoim uporem do upragnionego kapłaństwa, a potem do realizacji niesamowitego dzieła...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 12zł
  ISBN: 978-83-61676-10-2
  format: 110x160mm
  ilość stron: 182
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • Święta służąca – błogosławiona Aniela Salawa

  Życie tej prostej służącej, beatyfikowanej na Krakowskim Rynku przekonuje, że Pan Bóg nikomu nie odmawia łaski do osiągnięcia...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 12zł
  ISBN: 978-83-61676-09-6
  format: 110x160mm
  ilość stron: 170
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • Bardzo niemodna święta – błogosławiona Karolina Kózkówna

  Dobrze się stało, że Kościół wyniósł na ołtarze skromną, wiejską i bardzo „niemodną” dziewczynę...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 10zł
  ISBN: 978-83-61676-08-9
  format: 110x160mm
  ilość stron: 114
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • Droga na Górę Karmel błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego

  Jaka była, trwająca niecałe 24 lata, droga do zjednoczenia z Bogiem Piotra Jerzego Frassatiego? Była z pewnością...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 7zł
  ISBN: 978-83-61676-07-2
  format: 110x160mm
  ilość stron: 168
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • Niezwykłe pragnienie świętości. Święty Dominik Savio

  Okazuje się, że drogę do świętości można przejść bardzo szybko. Ksiądz Bosko, przeglądając spisane na kartkach pragnienia swoich...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 10zł
  ISBN: 978-83-61676-06-5
  format: 110x160mm
  ilość stron: 124
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • Osiągnięcie celu – świętości przez błogosławionych małżonków, ..."

  Mała św. Teresa zawsze twierdziła, że ma rodziców bardziej godnych nieba niż ziemi. I miała rację. Zelia i Ludwik Martin naprawdę nie byli...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 8zł
  ISBN: 978-83-61676-04-1
  format: 110x160mm
  ilość stron: 92
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • O świętym Stanisławie Kostce inaczej

  Czy Stanisław jest świętym na obecne czasy? Czy jest kimś, kto może we współczesnym człowieku wzbudzać głód Boga? Warto spróbować spojrzeć...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 12zł
  ISBN: 978-83-61676-02-7
  format: 110x160mm
  ilość stron: 174
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • Zawsze w górę do Boga z błogosławionym Piotrem Jerzym Frassatim..."

  Pier Giorgio, zakochany całym sercem w Bogu młody włoski student, społecznik i mistyk, może nam dziś wskazać właściwą drogę do ostatecznego...


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 10zł
  ISBN: 978-83-61676-01-0
  format: 110x160mm
  ilość stron: 116
  rodzaj okładki: oprawa miękka

 • Droga do świętości błogosławionego Karola de Foucauld – smakosza..."

  Patrząc na hulaszcze życie hrabiego de Foucauld, trudno byłoby wyobrazić sobie, że nie jest ono do końca stracone. Ale drogi Boże....


  autor: Teresa Jankowska
  cena: 10zł
  ISBN: 978-83-61676-00-3
  format: 110x160mm
  ilość stron: 144
  rodzaj okładki: oprawa miękka