A A A

...po kanonizacji:

"Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy, ponieważ jest to dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia..."

Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 11


"Wydaje mi się, że moim przeznaczeniem jest spędzić życie w świetle promieniejącym z tabernakulum i że w Sercu Jezusa mam znaleźć rozwiązanie wszystkich moich trudności"

Jan XXIII, Dziennik duszy