A A A

"Pasja wiary i Eucharystii. O dziełach i osobie ks. prof. Tadeusza Dajczera"

Na publikację składa się 26 świadectw i wywiadów z biskupami, księżmi, profesorami, osobami duchownymi i świeckimi, uczniami ks. Profesora i swiadkami Jego życia, odbiorcami dzieł duchowych i naukowych. W zamieszczonym na wstępie wywiadzie z ks. biskupem Andrzejem Siemieniewskim czytamy: "Jeśli owoc czyichś książek, modlitw, spotkań przemienia życie dziesiątków tysięcy ludzi, to jest za co Panu Bogu dziękować..."