A A A

"Rozumienie chrześcijaństwa w badaniach ks. Tadeusza Dajczera w kontekście fenomenologii religii"

Dopiero po latach badań przeprowadzonych nad religiami pozachrześcijańskimi oraz w kontekście pojawiających się na terenie religioznawstwa tendencji relatywizujących systemy religijne ks. prof. Tadeusz Dajczer podjął problematykę oryginalności chrześcijaństwa wobec innych religii świata. Tendencje wśród religioznawców i teologów zmierzające do stopniowego pokonywania pluralizmu religijnego poprzez utworzenie, w oparciu o wybrane elementy różnych religii, pewnego rodzaju "nad-religii", uznał za wysoce niebezpieczne i dostrzegał pilną potrzebę badań religioznawczych, które poszukiwałyby specyfiki i oryginalności poszczególnych religii świata.

Badania naukowe prowadzone przez ks. prof. T. Dajczera miały swoje szczególne i osobiste ograniczenie. Obok nauki bowiem Jego pasją była kapłańska posługa wobec ludzi poszukujących w swoim życiu Boga. Dlatego na pewnym etapie swojej pracy postanowił ograniczyć swoją działalność naukową, pozostawiając dalsze poszukiwania następnym pokoleniom.

Niniejsza praca stanowi próbę całościowego ujęcia i prezentacji fenomenologicznych badań T. Dajczera nad zjawiskiem religii oraz rozwija i uzupełnia niektóre aspekty jego naukowej myśli.